Съвременната техника на препариране, изисква голям спектър от знания и умения. Нужен е опит в различни сфери, от обработката на кожи до умения за скулптуриране.
Ние знаем, че трофеите ви са ценни за вас и ви уверяваме, че поверявайки ги на нас ще ви върнем красиви експонати, които с гордост да показвате и съхраните за поколения напред.
Предлагаме ви голямо разнообразие от препарирани глави и цели експонати.
Всеки трофей има характерни черти, на които ние умело наблягаме за да се получи експонат, който да изглежда като жив.
В Таксидерми България се гордеем, че правим експонати, които имат възможно най-автентичен вид.